Particulieren

Actief op de volgende onderwerpen:

  • echtscheiding
  • alimentatie
  • flitsscheiding
  • online scheiden
  • bemiddeling, convenant en ouderschapsplan
  • verbreken ongehuwd samenwonen
  • erfenis en nalatenschap
  • woning en hypotheek
  • beleggen en zorgplicht banken

 

Echtscheiding

Strikt genomen is alleen voor het formele deel van een echtscheiding (en ontbinden van een geregistreerd partnerschap) wettelijk een advocaat voorgeschreven. Maar een echtscheidingsadvocaat doet meer. Seghers Advocatuur heeft bij uitstek ervaring met het komen tot goede afspraken die voor een scheiding  geregeld moeten worden. Dat kan met een gezamenlijke advocaat die dan ook een bemiddelende rol heeft, of in overleg tussen de beide advocaten van partijen. Pas nadat het  duidelijk is dat partijen er niet, of niet helemaal uitkomen, is dan de stap om beslissingen aan de rechter over te laten nodig.

Alimentatie

Voor de bepaling van alimentatie zijn er normen vastgesteld, “Trema-normen”, die plegen te worden gehanteerd door rechtbanken. Bij de meeste scheidingen, verbrekingen van samenleving en ontbindingen van geregistreerd partnerschap, worden die bedragen in onderling overleg vastgesteld, waarbij ook meestal diezelfde normen worden toegepast. Een advocaat beschikt voor de berekening ervan over alimentatiesoftware.

Kinderalimentatie, ook wel “bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding” van minderjarige kinderen geheten, die wordt betaald aan de ouder die de zorg over de kinderen heeft, door de andere ouder.

Voor de berekening zijn hier de (Nibud-)tabellen het uitgangspunt, waarin staat wat voor verschillende (inkomens-) situaties de kosten van kinderen (geacht worden te) zijn. Die kosten worden vervolgens verdeeld over beide ouders, in verhouding tot ieders draagkracht. De niet-verzorgende ouder hoeft niet meer te betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat.

 

“Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie” is de formele naam voor de kinderalimentatie voor jong-meerderjarigen, van toepassing vanaf het moment dat ze 18 zijn en tot hun 21e.

 

Partneralimentatie is de bijdrage die aan een ex-echtgenoot of ex-geregistreerd partner wordt voldaan na de scheiding, als voorziening in het levensonderhoud, als de ontvanger daarvoor onvoldoende inkomsten heeft en deze ook niet kan verwerven. Voor niet-gehuwd samenwonenden is er geen wettelijke regeling voor partneralimentatie. Als er in een samenlevingsovereenkomst daar niet iets over is afgesproken, is er geen partneralimentatieverplichting (eventueel wel kinderalimentatie) voor ongehuwd samenwonenden, die uit elkaar gaan.

 

 

Flitsscheiding

 

 

Online scheiden 

Als je alles zelf kunt regelen, omdat er niet zoveel te regelen valt bijvoorbeeld, het gewoon mogelijk is samen afspraken te maken, of samen met een mediator of accountant een convenant is opgesteld, is alleen voor de afwikkeling bij de rechtbank formeel de inschakeling van een advocaat nodig. Dat laatste stukje kan Seghers Advocatuur heel goed voor u regelen via internet en e-mail, tegen een vast tarief passend bij de no nonsens aanpak van Seghers Advocatuur.

 

Bemiddeling, convenant en ouderschapsplan

 

Verbreken ongehuwd samenwonen

 

Erfenis en nalatenschap

Woning en hypotheek

Beleggen en zorgplicht banken