Particulieren

Seghers Advocatuur staat u bij op de volgende onderwerpen:

  • echtscheiding en alimentatie
  • bemiddeling, convenant en ouderschapsplan
  • verbreking ongehuwd samenwonen
  • overeenkomsten
  • woning
  • aansprakelijkheid
  • onroerend goed en bouw

Echtscheiding en alimentatie

Scheiden is al vervelend genoeg, zorg ervoor dat de procedure het niet nog moeilijker maakt.

Strikt genomen is alleen voor het formele deel van een echtscheiding (en ontbinden van een geregistreerd partnerschap) wettelijk een advocaat voorgeschreven. Maar een echtscheidingsadvocaat doet meer.
Seghers Advocatuur heeft bij uitstek ervaring met het komen tot de goede afspraken. Dat kan met een gezamenlijke advocaat, die dan ook een bemiddelende rol heeft, of in overleg tussen de beide advocaten van partijen. Pas nadat het duidelijk is dat partijen er niet helemaal uitkomen, kan de stap naar de rechter nodig zijn.

Voor de bepaling van alimentatie zijn normen vastgesteld (Trema-normen), die worden gehanteerd door rechtbanken. Bij de meeste scheidingen, verbrekingen van samenleving en ontbindingen van geregistreerd partnerschap, worden die bedragen in onderling overleg vastgesteld. Daarbij worden ook meestal diezelfde normen toegepast. Een advocaat beschikt voor de berekeningen over alimentatiesoftware.

Kinderalimentatie, ook wel ‘bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding’ van minderjarige kinderen genoemd.

Voor de berekening zijn hier de (Nibud-)tabellen het uitgangspunt, waarin staat wat voor verschillende (inkomens-) situaties de kosten van kinderen (geacht worden te) zijn. Die kosten worden vervolgens verdeeld over beide ouders, in verhouding tot ieders draagkracht. De niet-verzorgende ouder hoeft niet meer te betalen dan zijn of haar draagkracht toelaat.

De ‘Bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie’ is de formele naam voor de kinderalimentatie voor jong-meerderjarigen, van toepassing vanaf het moment dat ze 18 zijn en -in ieder geval wettelijk- tot en met hun 20e.

Partneralimentatie is de bijdrage die aan een ex-echtgenoot of ex-geregistreerd partner wordt voldaan na de scheiding, als voorziening in het levensonderhoud, als de ontvanger daarvoor onvoldoende inkomsten heeft en deze ook niet kan verwerven. Voor niet-gehuwd samenwonenden is er geen wettelijke regeling voor partneralimentatie. Als er in een samenlevingsovereenkomst daar niet iets over is afgesproken, is er geen partneralimentatieverplichting (eventueel wel kinderalimentatie) voor ongehuwd samenwonenden, die uit elkaar gaan.

Vlot scheiden
De oorspronkelijke flitsscheiding bestaat niet meer, de wet is daarvoor aangepast, was niet waterdicht.

Vlot scheiden is echter nog steeds mogelijk, het gaat dan om een gewone scheiding, die snel wordt afgehandeld. Als u het over (bijna) alles eens bent, kan een scheiding in één tot twee weken worden afgewikkeld.