Ondernemingen organisaties

Ondernemingen

Seghers Advocatuur  is gespecialiseerd in het bijstaan van kleine en middelgrote bedrijven en (non-profit) organisaties. Kennis en ervaring met ondernemen en ondernemingen heeft hij van binnenuit. Een onderneming bestaat bij de gratie van de afspraken die worden gemaakt en de contracten die worden gesloten, met natuurlijk afnemers, leveranciers, financiers en werknemers.

Advisering aan of procederen voor ondernemingen en ondernemers op de meest voorkomende ondernemingsrechtelijke terreinen, zoals:

 • afname- en leveringscontracten, algemene voorwaarden
 • samenwerkingsverbanden en ontbinding
 • incasso en vorderingen
 • personeels- en arbeidsaangelegenheden
 • beslag leggen en opheffen
 • kort geding en andere procedures
 • huur en koop onroerend goed, leasing
 • vennootschapsrecht en bestuurdersaansprakelijkheid
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • distributie en agentschappen
 • subsidies
 • franchising