Bijzondere thema’s

Seghers Advocatuur kent een aantal bijzonder toegesneden vormen van juridische dienstverlening:

  • flitsscheiding
  • scheiden van personen met narcistische inslag

 

De flitsscheiding is weer terug. Anders, beter en bijna net zo snel. Het gaat nu om een gewone ontbinding van het huwelijk, langs de normale maar snelle weg en met volledige rechtskracht.

Vanaf het moment dat alles gereed is gemaakt, kan binnen twee weken de echtscheiding zijn aangevraagd, uitgesproken en definitief ingeschreven. Zodra u beiden het er over eens bent, hoe u het wenst te regelen en dat heeft vastgelegd, (convenant) hoeft er geen tijd meer verloren te gaan.

Als u het eens bent met elkaar en de afspraken nog niet op papier zijn gezet, kan het een paar dagen meer kosten. Als u het nog niet over alles eens bent, helpen wij u graag om tot een redelijke oplossing te komen, wat ons betreft kan dat ook snel.

Zie hier voor wat nodig is voor een vlotte afwikkeling van de formele procedure in twee (2) weken.  Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om een snelle afwikkeling, die volledige rechtskracht heeft.

 

Scheiden van personen met narcistische inslag

Mensen reageren dikwijls anders dan normaal als ze betrokken raken bij een echtscheiding.

Scheiden van iemand met een persoonlijkheidsstoornis, zoals bijvoorbeeld narcisme, borderline of antisociale trekken, vraagt een bijzondere benadering. Dit kan ook zo zijn als het iemand betreft, die daarop lijkende of daarmee overeenkomstige neigingen en gedragingen laat zien, in het geval van scheiding of ander conflict.

Het gaat daarbij niet om wat er precies, al dan niet medisch gezien, aan de hand is, het gaat om het gedrag dat diegene vertoont.

Het is van belang dat dan wordt onderkend dat een bijzondere benadering noodzakelijk is. En helaas, rechters, mediators, advocaten, (jeugd-)hulpverleners, familie, vrienden en andere betrokkenen onderkennen doorgaans niet of pas na langere tijd dat het om een bijzondere persoon en situatie gaat.

Zorg dat in ieder geval uw advocaat het begrijpt en weet wat het inhoudt.

Peter Seghers heeft theoretische kennis daarover en bovenal de nodige ervaring met dergelijke scheidingen. In zaken als deze is om langdurige strijd zoveel mogelijk te voorkomen.