Bijzondere thema’s

Seghers Advocatuur kent een aantal bijzonder toegesneden vormen van juridische dienstverlening:

  • Bedrijfsgeheimen (bescherming van)
  • Scheiden van personen met narcistische inslag

Bedrijfsgeheimen

Het bekendste voorbeeld is het recept van Coca Cola. Geheim met een hoofdetter. Zou dit recept onverhoopt in verkeerde handen vallen, is daar met de wet in de hand wat aan te doen. Bedrijfsgeheimen worden beschermd door de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen. Ook zonder octrooi of ander geregelde bescherming kunt u ingrijpen als een ander uw vertrouwelijke bedrijfsinformatie gebruikt. Bijvoorbeeld als oude werknemers voor uw concurrent zijn gaan werken. Seghers Advocatuur heeft naast een juridische ook een technisch achtergrond en is daarmee in staat diep in te gaan op de problematiek en mogelijke oplossingen.

 

Van lastige personen scheiden (met narcistische inslag)

Mensen reageren dikwijls anders dan normaal als ze betrokken raken bij een echtscheiding.

Scheiden van iemand met een persoonlijkheidsstoornis, zoals bijvoorbeeld narcisme, borderline of antisociale trekken, vraagt een bijzondere benadering. Dit kan ook zo zijn als het iemand betreft, die daarop lijkende of daarmee overeenkomstige neigingen en gedragingen laat zien, in het geval van scheiding of ander conflict.

Het gaat daarbij niet om wat er precies, al dan niet medisch gezien, aan de hand is, het gaat om het gedrag dat diegene vertoont.

Het is van belang dat dan wordt onderkend dat een bijzondere benadering noodzakelijk is. En helaas, rechters, mediators, advocaten, (jeugd-)hulpverleners, familie, vrienden en andere betrokkenen onderkennen doorgaans niet of pas na langere tijd, dat het om een bijzondere persoon en situatie gaat.

Zorg dat in ieder geval uw advocaat het begrijpt en weet wat het inhoudt.

Seghers Advocatuur heeft theoretische kennis en bovenal de nodige ervaring met dergelijke scheidingen. In zaken als deze is om langdurige strijd zoveel mogelijk te voorkomen.